Caseload analyse

Inhoud van de caseload:
Op een behapbare, inzichtelijke EN systematische wijze wordt in kaart gebracht wat de status is van de caseload. Consent beheert dan als het ware als klantmanager WWB de caseload op het gebied van doelmatigheid. Zo wordt de actuele re-integratie status, de waargenomen actiepunten evenals overige bijzonderheden vastgesteld, gebaseerd op de volgende kennisbronnen:
• Fysiek dossier
• Gemeentelijk systeem, bijvoorbeeld: GWS4all
• Excel bestand vanuit het gemeentelijk systeem
• Referenties
• Gesprekken met cliënten
• Bijwerken van de Re-integratie module in het Gemeentelijk systeem

Werkwijze:
Vanuit opgedane expertise beoordeelt Consent de caseload.
De werkzaamheden die hieruit voortvloeien kunnen zijn:
• Cliënten worden gezien en/of bezocht;
• Cliënten worden geïnformeerd over de rechten en plichten van de WWB;
• De bevindingen worden vastgelegd;
• Op grond daarvan wordt Advies op Maat geschreven, waarbij cliënten worden ingeschaald op de participatieladder.
• Indien mogelijk worden re-integratie instrumenten ingezet;
• Vervolgens wordt GWS gevuld

Caseload Analyse (220.4 KiB)