Advies op maat

Inhoud van het advies:

De volgende aspecten worden globaal vanuit het dossier en een gesprek onderzocht:

–              Lichamelijke gezondheid

–              Geestelijke gezondheid

–              Voorliggende voorziening

–              Huisvesting

–              Sociale omstandigheden

–              Effectiviteit in ADL: algemene dagelijkse levensverrichting

–              Financiële situatie

–              Communicatie; wijze waarop de cliënt communiceert

–              De motivatie van de cliënt

–              De capaciteiten van de cliënt

–              Mogelijkheden tot behandeling

 

Voortraject:

In maximaal 8 weken tijd ligt de nadruk op:

  • Het ontdekken van wie je bent en vooral hoe anderen jou zien;
  • Wat je kunt, met daarbij de nadruk op waar je goed in bent;
  • De talenten die je bezit en hoe je die kunt benutten;
  • Hoe je eigen belemmeringen kunt aanpakken, kunt transformeren tot uitdagingen en in beeld krijgen wie je daarbij nodig hebt;
  • Welk pad je kunt bewandelen om uiteindelijk het vrijwilligerswerk/de baan te vinden die bij je past.

 

Werkwijze:

De werkwijze ziet er als volgt uit: Het advies geeft een weergave van het dossieronderzoek, de gespreksgegevens en de persoonsanalyse. Het advies geeft een korte inzage over de verwachte tijdspanne en inzet van de benodigde deskundigheid zoals: behandeladvies voor therapie, maatschappelijke begeleiding, fysieke begeleiding etc. Afhankelijk van de motivatie en mogelijkheden wordt de cliënt tijdens het advies geactiveerd contact te leggen met de desbetreffende instantie(s) en krijgt daarin door Consent ondersteuning. Consent coacht niet binnen het advies op maat, want dat is een omvangrijke klus. De termijn van het advies is maximaal 8 weken.

Wanneer het advies niet voldoende blijkt om de cliënt te activeren, is er volgens Consent op korte termijn geen arbeidsperspectief. Een advies richt zich dan op een traject waarin er condities geschapen kunnen worden om het arbeidsmarktperspectief van de cliënt te vergroten. Consent biedt de mogelijkheid om een trajectplan op maat in gang te zetten als vervolg op het advies.

Advies Op Maat (423.3 KiB)