Trajectplan op maat

Inhoud van het trajectplan:

De volgende aspecten vanuit het dossier en een gesprek worden nader onderzocht. Door middel van coaching en structuur deze aspecten op de rit krijgen met behulp van externe specialisatie.

–              Lichamelijke gezondheid

–              Geestelijke gezondheid

–              Voorliggende voorziening

–              Huisvesting

–              Sociale omstandigheden

–              Effectiviteit in ADL: algemene dagelijkse levensverrichting

–              Financiële situatie

–              Communicatie; wijze waarop de cliënt communiceert

–              De motivatie van de cliënt

–              De capaciteiten van de cliënt

–              Mogelijkheden tot behandeling

 

 

Werkwijze:

De werkwijze ziet er als volgt uit: Het trajectplan geeft een duidelijk weergave van de externe specialisatie die aangetrokken dient te worden. Dit traject richt zich op scheppen van condities om het arbeidsmarktperspectief van de cliënt te vergroten. Dit kan in gang worden gezet door/met behulp van bijvoorbeeld: therapie, persoonlijke coaching, specialistische behandeling of lichamelijke interventie. Op basis van een advies dat voor en met de cliënt is geschreven, wordt er gekeken welke aspecten op de rit moeten komen. Per aspect wordt gekeken welke externe specialisatie aangetrokken moet worden en welk tijdsbestek dit in beslag neemt.

De termijn van een trajectplan is 8 tot uiterlijk 13 weken. Blijkt er structureel nog meer nodig te zijn, moet afsluitend van het traject uit de rapportage duidelijk worden wat er verder geadviseerd wordt in de zin van (on)mogelijkheden en eventuele nadere begeleiding, therapie, specialistische begeleiding algemeen, etc.

Trajectplan Op Maat (345.6 KiB)