Coaching personeel

Inhoud van coaching:

De focus ligt voor op het versterken van de gezonde, vitale krachten van de mens. Vanuit die gezonde, vitale kracht is het verbazend te zien hoe mensen binnen een korte tijd anders naar hun werk, werkzaamheden en naar hun privéleven leren kijken. Oude patronen worden doorbroken en problemen worden niet meer opgeblazen en voelen niet meer zo zwaar. Wij horen uitspraken als: ‘oh: is dat alles, goh: is het zo simpel, nou: dat ik daar niet opkwam’. Patronen spelen zich vaak onbewust af, mensen weten niet altijd waarom zij doen zoals zij doen, denken zoals zij denken en zich voelen zoals zij zich voelen. Vaak worden zij in iets geraakt dat zij niet bewust kunnen verklaren, laat staan veranderen. Wanneer mensen zich bewust worden van hun patronen en hoe ze daar mee omgaan, krijgen zij ruimte nieuwe manieren te ontwikkelen waarbij zij zich beter voelen. Tegelijkertijd leren zij zelfsturingsvaardigheden ten aanzien van hun eigen rol binnen een organisatie. Deze bewustwordingsmethodiek faciliteert, binnen een korte tijd, het noodzakelijke verhelderingproces. Motivatie en zelf verantwoordelijkheid nemen tot verandering voor leven en loopbaan speelt een belangrijke rol.

 

Werkwijze:

De cliënt groeit van binnenuit, hij leert zijn eigen creërende krachten te gebruiken, hij leert zijn eigen patronen ontdekken en hanteren. Hij staat weer “op scherp”, en gebruikt zijn eigen kwaliteiten om optimaal rendement te genereren. Als bijkomend effect werkt de cliënt aan preventie van ziekteverzuim, stress of een burn-out. Consent biedt een effectief instrument voor het verbeteren van resultaten en het bereiken van persoonlijke- en organisatiedoelen. Per keer samen kijken naar processen, reflecteren en introspectief. Een gespreksklimaat scheppen waarin vraagstukken kunnen worden ontdekt, verhelderd en losgelaten. Samen ontdekken wat veranderingen opleveren, zowel voor de individuele cliënt als de organisatie. Consent staat voor mensenwerk op maat, geeft kortdurende begeleiding, motiveert mensen en brengt mensen in beweging.

Coaching Personeel (217.1 KiB)