Interim-management

Inhoud het traject

Consent richt zich op het versterken van de gezonde, vitale krachten van de mens als productiefactor en neem alle organisatieprocessen onder de loep. Voor alle interne en externe relaties en communicatiestructuren, zowel formeel als informeel, is volop aandacht evenals voor de huisstijl en de beroepsethiek van de organisatie.

 

Werkwijze:

Op al deze vlakken is Consent in staat binnen een korte termijn een goede analyse neer te zetten, waarbij vanaf de start van het interim-management zorg is voor een goed verloop van de organisatieprocessen gericht op de productie, in welke vorm deze ook plaatsvindt en ongeacht welk product ook geleverd wordt.

Consent heeft ruime ervaring met en oog voor alle primaire en ondersteunende processen, de informatiestromen en de financiële aspecten van de organisatie. Ook is er goed zicht op de mens als arbeidsfactor en de mens als mens binnen de organisatie.

Uiteraard zijn alle verbindingen tussen die elementen van groot belang om goed in beeld te hebben en daarin te kunnen interveniëren waar nodig of gewenst.

Interimmanagement (355.0 KiB)