caseload analyse

Caseload analyse

Bij behoefte aan tijdelijke vervanging bij ziekte, ontslag of het opvullen van lacunes. Consent houdt voor bepaalde tijd de caseload in de lucht om een goede doorloop van dossiers te behouden/krijgen en om mensen tijdig en adequaat te helpen in de voortgang van hun trajecten als maatschappelijk deelnemer.

Advies op maat

Bij specifieke geselecteerde dossiers met complexe belemmeringen, die mogelijk extra inzet vragen bij bemiddeling naar de arbeidsmarkt. Consent brengt de cliënten in kaart en maakt inzichtelijk wat de intrinsieke motivatie, capaciteiten, en de mogelijkheden tot sociale/maatschappelijke participatie of regulier werk is.

Trajectplan op maat

Bij specifieke dossiers waar extra inzet nodig is en de organisatie zelf niet over mogelijkheden of middelen beschikt dit vorm te geven. Consent maakt een duidelijk omschreven trajectplan, toegesneden op de cliënt, waarin wordt omschreven welke externe specialismen ingeschakeld moeten worden, en hoe de belemmeringen weggenomen kunnen worden.

Interim-management

Bij een organisatie waarbinnen een probleem is ontstaan door uitgevallen management in de vorm van één of meerdere personen in de functie van manager. Consent biedt de mogelijkheid deze lacune op te vullen. Dit gebeurt binnen de richtinggevende kaders van de organisatie die worden doorgenomen tijdens contactmomenten.