Consent

Ik, Mindert, ben een duizendpoot met veel ervaring. Een gedreven persoon die mensen in beweging brengt. Met ruime levenservaring en 34 jaar werkervaring, ben ik in staat theoretische modellen een praktische invulling te geven. Mijn ervaring ligt in training, coaching, automatisering, financiën, (project)management en productieprocessen. Voor mijn zakelijke droom weet ik op welke gebieden ik ga inzetten. Deze droom verwezenlijkt zich in Consent. Een concept waarin ik geloof, omdat ik in mijn inzicht en kracht geloof en er tegelijk ook van overtuigd ben dat ieder mens deel heeft in het universele deel van ‘zijn’ en dat vervolgens in zijn/haar eigen situatie aanwenden en toepassen.
Mindert Rakhorst
Owner

Over consent

Missie en visie
Door er simpelweg te zijn en inzicht te geven, een beweging creëren die uitzicht biedt.

In mijn optiek is het van belang om er in de eerste plaats te zijn. ‘Zijn’ is een kernwoord van waaruit ik me presenteer, omdat daar mijn kracht ligt. Dit betekent ook dat ik uitga van een 24-7 bereikbaarheid. Geen wachtlijst, geen wachttijd.

Mensen voelen zich veilig op eigen terrein, dus bij voorkeur bezoek ik mensen thuis. Verder biedt contact in verhouding 1:1 ook een mate van veiligheid.

Ik sta naast de mensen en help ze om overzicht en orde te realiseren in hun bestaan. Indien nodig neem ik de regie over om deze vervolgens stap voor stap weer over te dragen aan cliënt totdat deze persoon weer autonoom kan functioneren. Ook een hulpverleningstraject kan nodig zijn en dan verwijs ik de cliënt door.

Het gaat nadrukkelijk om kwaliteiten die je als persoon pur sang hebt meegekregen (deze kan je je niet eigen maken vanuit een lesboek). Deze visie en benadering zijn wat mij uniek maakt in mijn manier van werken. Zo kijk ik naar mensen. Iedereen is uniek en authentiek.

  • Toegankelijkheid
  • Bereikbaarhied
  • inspireren
  • Ervaring

Kernbegrippen

Ik ben overtuigd dat de volgende kernbegrippen een ‘must’ zijn om tot adequate hulpverlening te komen. Deze lijst is voor mij niet limitatief en vormt tegelijk wel een basis.
Er zijn

In mijn optiek is het van belang om er in de eerste plaats te zijn. Veiligheid door het bieden van een luisterend oor, ondersteunen waar nodig en meldpunt zijn waar je bij terecht kunt.

Inzicht

Door middel van registreren en rapporteren de situatie in kaart brengen. Vanuit hier een analyse stellen waarbij integriteit op de eerste plek staat.

Beweging

Door te informeren en adviseren een beweging krijgen vanuit de persoon. En deze niet laten zwemmen maar passende begeleiding bieden.

Uitzicht

Afhandelen en monitoren van processen in stand gebracht door de beweging en wanneer nodig, doorverwijzingen om perspectief te bieden.

Portfolio

Contact